Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Pressmeddelande 2023-01-16

Pegroco Invest AB har idag förvärvat en majoritetspost i Chemgroup Scandinavia AB, en ledande svensk aktör inom smart kemikaliehantering. Genom förvärvet etablerar Pegroco grunden för ett nytt navbolag inom hållbar kemikaliehantering.

Chemgroup Scandinavia AB grundades 2011 och omsätter ca 20 Mkr på årsbasis med god lönsamhet. Bolaget har 16 medarbetare och tillhandahåller tjänster inom kemikaliehantering, genom bland annat riskbedömningar, system, utbildning och logistiklösningar. Bolaget har sin bas i Göteborg och har en bred kundbas i Sverige, men har även enstaka kunder i Europa, Asien och Nordamerika.

Ökade krav från myndigheter, samhälle och kunder på bland annat hållbarhetsarbete och regelefterlevnad kring kemikaliehantering utgör ofta en utmaning för många företag. Med hjälp av Chemgroups erbjudande kan man både förbättra och förenkla kundernas hantering. Bolagets arbete skapar miljömässigt positiva effekter genom användning av mindre hälso- och miljöfarliga kemikalier samtidigt som det ger ekonomiska fördelar. Genom ett brett erbjudande ser Chemgroup till att kunderna får en mer hållbar kemikaliehantering.

– Vi ser mycket positivt på att Pegroco nu blir delägare i bolaget. Tillsammans blir vi starkare och kan ta ytterligare steg för att bredda och stärka vårt tjänsteerbjudande samtidigt som vi kan accelerera vår ambitiösa tillväxtresa, säger Chemgroups grundartrio, Hanna Björklund, Pär Björklund och Jonas Wiktor.

– Vi är glada över att bli majoritetsägare i Chemgroup. Bolaget befinner sig på en intressant marknad med starka underliggande drivkrafter i form av ständigt ökande miljökrav, vilket också skapar möjligheter för bolaget att hjälpa kunderna till att bli än mer hållbara och konkurrenskraftiga i sitt erbjudande, säger Victor Örn, VD Pegroco Invest AB.

Genom förvärvet blir Pegroco Invest AB majoritetsägare med 51% av aktierna i Chemgroup Scandinavia AB. Grundarna och övriga delägare kvarstår som betydande ägare i bolaget. I samband med transaktionen övertar medgrundaren Hanna Björklund rollen som Chemgroups VD.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Björklund, VD, Chemgroup 070-454 2004, hanna[@)chemgroup.se

Victor Örn, VD, Pegroco Invest AB 070-863 64 01, victor[@)pegrocoinvest.com

Om Pegroco Invest AB

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Categories:

Tags:

Comments are closed