Pressmeddelande 2023-06-30 Navigos navbolag Chemgroup Holding AB har idag ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier […]
Pressmeddelande 2023-01-16 Pegroco Invest AB har idag förvärvat en majoritetspost i Chemgroup Scandinavia AB, en ledande […]