Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Pressmeddelande 2023-06-30

Navigos navbolag Chemgroup Holding AB har idag ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Sisource AB, en framstående svensk aktör inom kemikaliehantering. Affären är ett led i Navigos strategi att bygga navbolag och förvärvet kompletterar befintliga innehavet Chemgroup väl.

Sisource AB (”Sisource” eller ”Bolaget”) bildades år 2013, till följd av ett ledningsutköp (så kallad management buyout) från AGA Gas AB, och omsätter idag cirka 140 MSEK på årsbasis med god lönsamhet. Bolaget har drygt 30 medarbetare och tillhandahåller tjänster inom Chemical Management Services (även kallat CMS). Bolaget erbjuder tjänster som inkluderar hantering av kemiska produkter, lager, distribution samt konsultativa tjänster kring efterlevnad av lagkrav, utbildning, avfallshantering samt hantering av säkerhetsdatablad. Sisource har sitt huvudkontor i Linköping och erbjuder idag sina tjänster främst i Sverige.

Ökade krav från myndigheter, samhälle och kunder på bland annat hållbarhetsarbete och lagefterlevnad kring kemikaliehantering utgör ofta en utmaning för många företag. CMS handlar om att säkerställa och optimera hanteringen av kemikalier på arbetsplatsen. Det gemensamma kunderbjudandet från Sisource och Chemgroup skapar positiva miljö- och arbetsmiljöeffekter genom en minskning av användandet av hälso- och miljöfarliga kemikalier, samtidigt som det även skapar ekonomiska fördelar. Bolagets kunder återfinns inom olika sektorer, såsom försvar, luftfart, järnväg och övrig tillverkningsindustri.

– Vi ser mycket positivt på att nu fortsätta resan i en ny struktur som vi är övertygade blir bra för alla. Vi blir fortsatt stora ägare i nya koncernen, vilket är ett kvitto på vår framtidstro. Tillsammans blir vi starkare och kan ta ytterligare steg för att bredda och stärka vårt tjänsteerbjudande samtidigt som vi kan accelerera vår ambitiösa tillväxtresa, säger Sisource ägartrio, Ulf Hedlund, Tommy Nilsson och David Börjesson.

– Vi är glada över förvärvet av Sisource, vilket markerar en milstolpe i navbolagets Chemgroups framväxt. Bolagen kompletterar varandra väl och vi ser både affärsmässiga och organisatoriska synergier som kan införlivas, säger Victor Örn, VD för Navigo Invest AB.

Denna information är sådan information som Navigo Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2023 kl. 18:30 CEST.

För ytterligare information vänligen kontakta: Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ), tel: 070-863 64 01, victor@navigoinvest.com Ulf Hedlund, Chairman of the Board, Sisource AB +47 768 114 500, ulf.hedlund@sisource.se

Om Navigo Invest AB (publ) Navigo (www.navigoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Navigos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Erik Penser Bank AB är Navigos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Läs pressmeddelandet här:

Categories:

Tags:

Comments are closed