Om Du som nedströms- eller slutanvändare har fått ett eller flera sk utökade exponeringsscenarior, eller eSDB, är Du skyldig att kontrollera att den egna hanteringen av kemikalien finns beskriven. Detta innebär att Du steg för steg skall följa den detaljerade beskrivning som finns i exponeringsscenariot, vilket även inkluderar val av skyddsutrustning.

Om t ex handskar krävs för säker hantering, måste typ av handskar anges i exponeringsscenariot och Du skall kontrollera att dessa också används i den egna verksamheten.

Gäller alla användare, oavsett mängd!

Många tycker att detta är ett svårt och krångligt arbete. Det visade inte minst KEMIs tillsynsprojekt om REACH och exponeringsscenarior för ett par år sedan. Vi anordnar därför under våren heldagsutbildningar där vi beskriver alla rättigheter och skyldigheter som gäller för nedströmsanvändare.

Vi lägger extra vikt på praktiska övningar och kommer att gå igenom alla nödvändiga moment utgående från flera existerande SDB och eSDB under ca tre timmar. Vi erbjuder också personligt stöd, där Du kan få råd om Du har eSDB som Du behöver hjälp med.

Erfaren kursledare

Kursansvarig är Carl Haux, som under tio år arbetade som senior toxikolog, exponerings- och riskbedömare på AkzoNobel Surface Chemistry.  De senaste åren har Carl varit kursledare för mer än femton endagskurser inriktade på just exponeringsscenarior och kemikaliehantering.

Notera att när Du har fått ett exponeringsscenario, har Du enligt regelverket 12 månader att dokumentera att den egna användningen är säker.

Tänk på att ansvariga svenska myndigheter har klart deklarerat att man kommer att utöka kontrollen av att REACH och annan lagstiftning som berör kemikaliehantering verkligen efterföljs. Du kan alltså bidraga till att företaget skyddar människa och miljö samt slipper onödiga avgifter eller polisanmälningar.

provror-tillsynsnyttAnmäl dig till kursen!

I följande städer håller vi utbildning under hösten 2016:

– 21 Sept kl 10-16 Växjö

Innehåll
• Bakgrund
• Vad är exponeringsscenarier?
• Krav på mig som nedströmsanvändare?
• Vilka krav kan jag ställa på leverantören?
• Hur kontrollerar jag ett exponeringsscenario?
– Praktisk uppgift med handledning
• Riskhantering och uppföljning i min verksamhet.

 

Anmälan
Via utbildning@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60 Boka plats

Kontakta Hanna Björklund för mer information.
E-mail: hanna[at]chemgroup.se
Telefon: 070-454 2004

Categories:

Tags:

Comments are closed