Chemgroup har inlett ett samarbete med Chemstore Ireland. Chemstore tillverkar förvaringslösningar för kemikalier. Deras största produkt är FireVault, en lösning för brandfarliga kemikalier. Chemgroup har tidigare identifierat att behovet av bättre förvaringslösningar behövs inom industrin. Utbudet har dock varit magert inom Sverige. I och med samarbetet med Chemstore finns nu deras lösningar och produkter tillgängliga på den svenska marknaden.

Under förra veckan deltog David O’ Carroll som är teknisk direktör på Chemstore vid Chemgroups användarträff på Jönköpings Universitet.

Under en heldag diskuterades riskbedömningar, åtgärder och förbättringar gällande kemikalier och dess hantering. Över hundra personer deltog under dagen.

Från Chemgroups sida är vi glada att David hade möjlighet att närvara och dela med sig av sin kompetens.

Categories:

Tags:

Comments are closed