Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Arbetsmiljöverket har beslutat att omarbeta föreskrifterna för medicinska kontroller.

Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller förolyckas på grund av sitt arbete. Tydligare regler som också uppfyller de EU-direktiv som gäller är ett stöd för arbetsgivare att skapa hälsosammare och säkrare arbetsplatser och skyddar arbetstagare från att drabbas av ohälsa eller olyckor säger överläkare Ingemar Rödin, Arbetsmiljöverket.

Målet har varit att göra reglerna tydligare och för att harmonisera med nya EU direktiv.

Syftet är att tidigt upptäcka ohälsa i arbetsmiljön och skydda särskilt känsliga personer. Det ska också bidra till att förebygga olycksfall i riskfylld arbeten.

Vad är kopplat mot kemikalier?

  • Läkarundersökning vid arberad esterplast utgår (styrenbaserad plast).
  • Medicinska kontroller införs med tjänstbarhet för kvicksilverexponering.
  • Nya gränser och intervaller för provtagning av blyhalten i blod.
  • Krav på att dokumentera beställningsprocessen för medicinska kontroller.
  • Ansvarsfördelning mellan arbetsgivare och medicinsk expertis förtydligas.

Utöver detta finns också kompletteringar gällande arbetsmiljö, ergonomi mm. Detta leder till att det kommer att vara nya yrkesgrupper som omfattas. T.ex. lokalvårdare, montörer, slaktare och de som jobbar vid löpande bank, t.ex inom fiskindustrin.

Det är alltså den idag befintliga föreskriften AFS 2005:6 som kommer att uppdateras. Ändringsföreskrifterna kommer att publiceras på www.av.se.

Arbetsmiljöverket håller dessutom på att jobba fram en vägledning för att stötta arbetsgivarna i att uppfylla kraven. Det kommer också att finnas en mall för tjänstbarhetsintyg.

Läs mer här: Tydligare regler för medicinska kontroller.


Categories:

Tags:

Comments are closed