När fjärde ljuset brinner vi hämtar julegranoch alla människor räknar:dan före dan före dopparedanVi kommer varje […]