Den 16 juli presenterade ECHA 4 nya ämnen på REACH Kandidatförteckning. Det är två ämnen med enskilda cas-nummer och två grupper. 2-methoxyethyl acetat samt 4-tert-butylphenol är två ämnen. Det sistnämnda ämnet finns i ett antal produkter bland Chemgroups kunder. Utöver dessa har en variant av 4-nonylphenyl samt 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoroprooxy)propionicacid kommit med. Dessa ämne har hormonstörande egenskaper är väldigt miljöfarliga eller reproduktionsstörande. Inom kort kommer vi att skicka ut mer information till er gällande detta samt vilka produkter som är berörda. Trevlig sommar!

Categories:

Tags:

Comments are closed