Förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP) började gälla den 20 januari. Det innebär att företagen kan börja klassificera kemiska ämnen och blandningar enligt nya kriterier och märka sina produkter med nya farosymboler, så kallade faropiktogram, med tillhörande faro- och skyddsangivelser. På KemI:s webbplats finns svar på vanliga frågor om den nya förordningen. Se frågor och svar om CLP på KEMI:s hemsida

Categories:

Tags:

Comments are closed