Nu har världens länder enats om att förhandla fram en bindande global konvention till år 2013 för att minska kvicksilverutsläppen. Och i Sverige införs ett generellt förbud mot kvicksilver den 1 juni 2009. Det här är en stor framgång för Sverige. Nu finns det förutsättningar för att vi på sikt ska kunna få ner halterna av kvicksilver i miljön. Sverige är beroende av att även andra länder minskar sina utsläpp eftersom kvicksilver kan spridas i luften och transporteras långt från utsläppskällan, säger Petra Ekblom på KemI.

Categories:

Tags:

Comments are closed