I år inspekterar KemI ett 60-tal företag i Sverige som, enligt kemikalieförordningen Reach, har ett krav på sig att registrera sina ämnen eller ämnen i blandningar hos den Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA. Inspektionerna är Sveriges del av Forums första EU-samordnade inspektionsprojekt. Om ett företag inte har gjort en förhandsregistrering kommer de att beläggas med försäljningsförbud. Nedströmsanvändare För nedströmsanvändare är det lämpligt att ha ett kontrakt med sina leverantörer som garanterar att de ämnen som levereras är förhandsregistrerade eller registrerade.

Categories:

Tags:

Comments are closed