Kemikalieinspektionen och SCB har gjort en studie på allergiframkallande ämnen i kemiska produkter. Det visar sig att de konsumentprodukter som oftast innehåller allergiframkallande ämnen är färger, spackel, lim och rengöringsmedel. Trots kunskap om detta minskar inte användningen av dessa ämnen. Så mycket som 1/4 av alla konsumentprodukterna som finns på marknaden innehåller allergiframkallande ämnen. De kemiska ämnen som är vanligast är främst formaldehyd, konserveringsmedel som isotiazoloner som finns i färg, lim och rengöringsmedel samt metyletylketoxim som ska förhindra skinnbildning i färgburken. även användningen av expoxiprodukter ökar stadigt. Det är viktigt att konsumenten själv är uppmärksam på detta och vidtar de försiktighetsåtgärder som krävs för användning av kemiska produkter.

Categories:

Tags:

Comments are closed