Kemikalieinspektionen och SCB har gjort en studie på allergiframkallande ämnen i kemiska produkter. Det visar sig […]