Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Stockholmskonventionen syftar till att belysa ämnen som är skadliga mot människors hälsa och miljön. Dessa ämnen bryts inte ner och ansamlas i människa och miljö även långt ifrån de platser där de producerats eller använts. Dessa ämnen kallas gemensamt POPs-ämnen som står för Persistent Organic Pollutants. Detta gör att det inte hjälper med regler inom Sverige eller EU, hela världen måste tillsammans hjälpta till och sätta stopp för att vi inte ska påverkas av dessa ämnen. Nu har ytterligare nio ämnen tagits med på den internationella utfasningslistan där tolv ämnen finns sedan tidigare. Det är bl a. PFOS (perkloroktansulfonat) som fler än 160 länder har beslutat att ta bort. ämnet är extremt långlivat och bryts överhuvudtaget inte ner utan kan endast förstöras genom förbränning. Klicka här för att läsa mer om vilka ämnen som finns med på listan.

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply