Stockholmskonventionen syftar till att belysa ämnen som är skadliga mot människors hälsa och miljön. Dessa ämnen bryts inte ner och ansamlas i människa och miljö även långt ifrån de platser där de producerats eller använts. Dessa ämnen kallas gemensamt POPs-ämnen som står för Persistent Organic Pollutants. Detta gör att det inte hjälper med regler inom Sverige eller EU, hela världen måste tillsammans hjälpta till och sätta stopp för att vi inte ska påverkas av dessa ämnen. Nu har ytterligare nio ämnen tagits med på den internationella utfasningslistan där tolv ämnen finns sedan tidigare. Det är bl a. PFOS (perkloroktansulfonat) som fler än 160 länder har beslutat att ta bort. ämnet är extremt långlivat och bryts överhuvudtaget inte ner utan kan endast förstöras genom förbränning. Klicka här för att läsa mer om vilka ämnen som finns med på listan.

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply