Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Man skulle kunna tro att i dagens kontrollerade samhälle har myndigheterna järnkoll på vad som är bra och dåligt för oss människor och vår miljö. Men det är långtifrån sant. Vi vet fortfarande alldeles för lite om hur många kemikalier påverkar oss. En jämförelse gjordes av Kemikalieinspektionens generaldirektör, Ethel Forsberg. För över 80 år sedan kom den nya kemikalien med samlingsnamnet PCB ut på marknaden. Det var väldigt populär inom byggbranschen och vid tillverkning av bland annat elektronik. Kemikalien var billig och ansågs vara nästintill ofarlig. 40 år senare kom nya rapporter som visade på att så var inte fallet. PCB är svårnedbrytbart och ansamlades i näringskedjor bl.a. Flera år senare insåg man även att kemikalien är cancerframkallande. Idag är kemikalien en av våra mest omtalade farliga kemikalier i världen. Ethel drar paralleller till dagens Bisfenol A. Detta ämne är en av våra vanligaste kemikalier i hårdplast och finns i bl.a. plastförpackningar och nappflaskor. Enligt vissa studier finns det ingen anledning att oroa sig för effekter. Men samtidigt finns det andra studier som visar på motsatsen, att ämnet påverkar hjärnan. I dagens läge finns inte studier som tyder på att vi kan jämföra Bisfenol A med PCB. MEn vad vi kan vara säkra på är att vi behöver mer forskning och kunskaper kring kemikaliers påverkan av oss människor och vår miljö. Detta är något som förhoppningsvis skyndas på genom REACH.

Categories:

Tags:

Comments are closed