Den 16 februari 2009 träder nya föreskrifter om transport av farligt gods – ADR-S och RID-S – i kraft. Nu gällande föreskrifter SRVFS 2006:7 och SRVFS 2006:8 får tillämpas till och med 30 juni 2009. Läs mer på MSB hemsida, den nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Läs mer här

Categories:

Tags:

Comments are closed