Från och med den 1 juli 2011 kommer innehållet av fosfater begränsas i maskindiskmedel. Det kommer inte att vara tillåtet att sälja eller överlåta fosfatinnehållande maskindiskmedel till konsumenter för enskilt bruk om den totala fosforhalten överstiger 0,5 procent.

I Sverige är det sedan 2008 förbjudet att sälja eller överlåta textiltvättmedel som innehåller fosfater till konsumenter för enskilt bruk. Bestämmelsen för textil­tvättmedel har formulerats så att den maximala fosfor­halten inte får överstiga 0,2 procent. Gränsen för den maximala halten i maskindiskmedel har satts något högre på grund av att man bedömde att risken är större att produkten skulle kunna innehålla resthalter av fosfater från annan produktion.

Categories:

Tags:

Comments are closed