Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Från den 1 juni 2011 ska ämnen på kandidatförteckningen anmälas till den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa om de används i varor och om halten av ämnet överstiger 0,1 procent av varans vikt.

Kravet gäller för företag som tillverkar eller importerar varor som innehåller ämnen på kandidatförteckningen och om mängden av ämnet överstiger 1 ton per tillverkare/importör per år.

Det finns två undantag.
En anmälan behöver inte göras om ämnet redan har registrerats för denna användning eller om tillverkaren eller importören kan visa att människor eller miljö inte exponeras för det aktuella ämnet under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden.

Categories:

Tags:

Comments are closed