I mitten av februari beslutade EU-kommisionen att ta upp 6 ämnen på bilaga XIV till REACH. Dessa ämnen är dokumenterat farliga och det har fastställts ett datum då de inte längre får användas. För att använda ett ämne som finns med på bilagan måste man ha tillstånd. Som nedströmsanvändare behöver man inte söka tillstånd om leverantörer högre upp i kedjan redan har tillstånd. Däremot måste man meddela ECHA att man utnyttjar ett tillstånd som beviljats till en leverantör. Kravet gäller oavsett hur stor mängd man använder.

Det går enkelt att följa i Chemgroups system om man har några kemikalier i sin verksamhet som innehåller ämnen som finns med på begränsningslistor såsom kandidatlistan eller bilaga XIV. På Chemgroup håller vi koll på våra kunders kemikalier och informerar om något ämne skulle finnas med. På kemikaliemöten stämmer vi även av alla gällande begränsningslistor och hjälper till vid utbyte av produkter.

Categories:

Tags:

Comments are closed