Den 15 december 2010 förde Echa upp åtta nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över ämnen med särskilt farliga egenskaper.

Ämnen som tas upp på kandidatförteckningen har särskilt farliga egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön. De kan till exempel vara cancerframkallande, hormonstörande, svårnedbrytbara, skada fortplantningsförmågan eller påverka arvsmassan.

Categories:

Tags:

Comments are closed