Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Projektet som ska pågå i 5 år mellan 2017-2022, har till syfte att förenkla för konsumenterna att göra kemikaliemedvetna val om man vet vad varorna innehåller. I en del konsumentvaror kan det förekomma kemikalier som är skadliga för hälsan och miljön.

På kandidatförteckningen listar EU:s medlemsländer ämnen som anses särskilda farliga, dvs cancerframkallande, hormonstörande eller ansamlas länge i miljön. I dagsläget finns det ca 180 sådana ämnen där REACH lagstiftningen ställer krav på företag att lämna information i leverantörskedjan om särskilt farliga ämnen på kandidatlistan.

Categories:

Tags:

Comments are closed