Projektet som ska pågå i 5 år mellan 2017-2022, har till syfte att förenkla för konsumenterna att göra kemikaliemedvetna val om man vet vad varorna innehåller. I en del konsumentvaror kan det förekomma kemikalier som är skadliga för hälsan och miljön.

På kandidatförteckningen listar EU:s medlemsländer ämnen som anses särskilda farliga, dvs cancerframkallande, hormonstörande eller ansamlas länge i miljön. I dagsläget finns det ca 180 sådana ämnen där REACH lagstiftningen ställer krav på företag att lämna information i leverantörskedjan om särskilt farliga ämnen på kandidatlistan.

Categories:

Tags:

Comments are closed