Projektet som ska pågå i 5 år mellan 2017-2022, har till syfte att förenkla för konsumenterna […]