RISE har fått regeringens uppdrag att starta ett Substitutionscentrum. Centrumet ska stödja företag, forskare och andra som har ett behov av ökad kunskap om farliga ämnen och om bättre alternativ.

 

Genom att fördjupa kunskapen om farliga ämnen ska Substitutionscentrum bidra till ökad substitution av dessa. På så vis ska centrumet stimulera utvecklingen av hållbara kemiska produkter och produktionsprocesser, varor och icke-kemiska metoder samt en cirkulär ekonomi.

Gudrun Bremle har fått uppgiften att bli centrumledare för Substitutionscentrum med start i maj. Det tycker vi på Chemgroup är jättekul. Gudrun är oerhört kompetent inom området. Hon har tidigare arbetat som kemikaliestrateg inom Jönköpings kommun. Vi hoppas att detta kommer att leda till bättre och mer hållbar kemikaliehantering för alla.

Läs mer här:Substitutionscentrum

Källa: Pressmeddelande från RISE

 

Categories:

Tags:

Comments are closed