Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

En granskning från Kemikalieinspektionen visar att små varor som barn kan stoppa i munnen innehöll kemikalier som tex bly som är förbjudet i små varor sedan juni 2016. Bly är ett giftigt ämne som kan skada nervsystemet och påverka förmågan till inlärning, där foster och barn är särskilt känsliga. De flesta av bristerna upptäcktes i elektronik och varor av mjuk plast. I projektet har Kemikalieinspektionen totalt analyserat 162 varor från 59 olika företag. Tre varor innehöll otillåtna halter av bly som importerats till Sverige efter att det nya förbudet trätt i kraft.

Även det förbjuda och miljöfarliga ämnet kortkedjiga klorparaffiner upptäcktes i bland annat handskar och en tandborsthållare.

Ftalater som tillsätts i varor för att göra plast mjukt, upptäcktes i 20 av varorna. Dessa är i dagsläget inte förbjudna men finns med på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen.

Syftet med Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt har varit att kontrollera om företagen lever upp till den nya EU-regeln och andra förbud mot farliga ämnen i varor. Det är särskilt viktigt att minska den totala mängden av farliga ämnen som människor och miljö utsätts för.

Tips från Chemgroup: Fråga gärna leverantören när du handlar om varan innehåller ämnen från REACH kandidatförteckning. Leverantören har 45 dagar på sig att svara. Alla vet inte. Men ju fler som frågar, desto fler får upp ögonen för lagkraven och får förhoppningsvis bättre koll.

Categories:

Tags:

Comments are closed