Enligt en ny avhandling i miljövetenskap från Linnéuniversitetet kan mer än 50% av deponerat avfall återvinnas som energi eller återanvändas som värdefulla råvaror i olika industrier. Enligt siffror från EU 2017, hamnar 1800 miljoner ton av det årligen producerade avfallet från 500 miljoner invånare i EU på deponi.

I avhandlingen användes bland annat kemisk extraktion för att återvinna metaller från en blandning av spillglas och jord av partikelstorlekar mindre än 2 mm. Metoderna kan användas för att extrahera metaller från glasavfall från alla typer av glas, t ex gamla TV-apparater och datorer.

Det finns helt klart mycket kvar att göra!

Länk till avhandling:

Landfills and glass dumsites as future bank accounts resourses

Categories:

Tags:

Comments are closed