Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Juni 2018: Den Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA har nu lagt till 10 nya ämnen till kandidatförteckningen. Ämnen som kommer upp på kandidatförteckningen anses kunna ha allvarliga effekter på människors hälsa och miljö. Dessa ämnen kandiderar till att senare även hamna på tillståndslistan.

Följande nya ämnen finns nu på kandidatförteckningen:

  • Bly
  • Dicyklohexylftalat (DCHP)
  • Bensen-1,2,4-trikarboxylsyra-1,2-anhydrid (trimellitsyraanhydrid, TMA)
  • Benzo[ghi]perylen
  • Dekametylcyklopentasiloxan (D5)
  • Dinatriumoktaborat
  • Dodekametylcyklohexasiloxan
  • Etylendiamin
  • Oktametylcyklotetrasiloxan
  • Terfenyl, hydrerad

Vad gör vi på Chemgroup?

Uppdateringen av kandidatförteckningen sker 2 gånger per år vilket betyder att det är en kontinuerlig process där nya ämnen förs upp på listan. Vi på Chemgroup hjälper våra kunder genom att matcha cas-nr som nu är upptagna på listan och går därefter ut i ett separat mail till de användare som är berörda. Vid den här uppdateringen har det visat sig att vi fått ett ganska stort antal träffar på en hel del produkter vilket också medför att det kommer ta lite tid innan vi identifierat alla. Det betyder att ert separata mail med information om ni har några nya träffar kan dröja några dagar.

Du kan själv hitta träffarna i systemet redan nu. Vad våra kemister gör nu är att gå igenom alla stöddokument för att utröna eventuella särskilda haltgränser eller annat som kan avvika.

Vad krävs av dig som användare av ämnen?
När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Det kan finnas särskilda %-halter som medger undantag. Generellt gäller det om mängden av ämnet överstiger 0,1%. Krav föreligger på att informera den egna kunden om att ämnet återfinns i produkten som levereras.
Återfinns inte ämnet i en slutprodukt omfattas man inte av något krav, men man bör ändå sträva efter att byta ut ämnen på kandidatförteckningen då de anses särskilt farliga för människa och miljö.

Categories:

Tags:

Comments are closed