Den 10 oktober är vi på Chemgroup med som partner under Miljöstrategidagarna, konferensen om hållbarhetsarbete i […]
Den 21 augusti börjar ändringarna i Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2018:2 och Hygieniska gränsvärden, AFS 2018:1 att […]
Juni 2018: Den Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA har nu lagt till 10 nya ämnen till kandidatförteckningen. Ämnen […]