MIT och Kathon ingår som konserveringsmedel i hudvårdsprodukter och färger. De kommer att fasas ut stegvis pga egenskaper som allergiframkallande och mycket toxiska för vattenmiljöer. Nya lagkrav innebär nu sänkta gränsvärden till 15 ppm både för MIT och Kathon . Lagkraven är bindande från 1 maj 2020 men tillämpas redan nu.

(Läs mer om ATP 13 till CLP: www.kemi.se eller www.echa.eu).

Categories:

Tags:

Comments are closed