Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Dagen inleddes med att Ingar Lindholm, chefredaktör för Miljö & Utveckling hälsar välkommen och avslutar sin inledningen med en trudilutt på sin oboe.

Först ut bland talarna var Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige som hade en väldigt positiv bild på Sveriges arbete och att vi i fem viktiga klimatmål överträffat målen med råge. Känslan under denna föreläsning var oerhört positiv och det blev en härlig start på dagen.

Ingen egen bil

Det var många talare som nämnde privata transporter, även om de privata transporterna kommer längre ner i prioriteringen över mål som man vill nå. I snitt använder man ca 30% av ytan i en stad till vägar och parkeringar. I framtiden hoppas man på att kunna använda denna värdefulla mark till annat. Då måste bilden som vi använder den idag vara ersatt. Man nämnde att biltillverkare hellre vill formulera det som att man säljer transporttjänster snarare än en vara (bilen). Kommer vi i framtiden inte alls att äga vår egna bil? Ca 95% av tiden står en bil still på en parkering. När bilarna bli självkörande kommer vi inte att ha ett behov att ha en bild stående där vi befinner oss utan vi kan ”skicka efter” den som är närmast. Om vi kan dela på bilarna så de använda mer effektivt kommer vi inte behöva alls lika många bilar. Hur skulle staden se ut då?

Levande ledningssystem

Två viktiga sägningar under föreläsningen om levande ledningssystem var:

” Ett ledningssystem bör halveras och sen halveras igen.”

”Börja inte i standarden utan börja i verksamheten.”

Vi tar med oss detta hem och kapar lite i Chemgroups dokument för ledningssystemet.

Hela Sverige hackar

Elin Larsson från Filippa K och Jonas Carlehed från Ikea Sverige föreläste under dagen. Både företagen har arbetet med projekt som skall ge deras produkter ett längre liv. Ikea har haft hela Sverige hackar, där man fått tips på hur man kan förnya (hacka) en gammal ikeamöbel för att kunna behålla den ett tag till. Filippa K har en secondhandbutik där man ger gamla kläder ett nytt liv. Båda företagen har redan i designprocessen av sin vara tagit hänsyn till hur den skall återvinnas när den inte längre är funktionsduglig, man försöker också att ge produkterna ett längre liv genom smarta designer och materialval.

Sammanfattningsvis, det finns oerhört mycket att göra. Det gäller bara att jobba systematiskt och vara kreativ.

Vi på Chemgroup tackar Miljö & Utveckling för en väl genomförd och inspirerande konferens!

För er som inte var där, det kommer en ny chans nästa år. Vi har hört en liten fågel viska att de just nu bokar in datumet för nästa år.

Categories:

Tags:

Comments are closed