Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

I juni kom det upp nya ämnen på REACH kandidatförteckning. Här reder vi återigen ut vad som egentligen gäller om du har ett sk. kandidatämne i någon produkt.

Varje leverantör av en vara som innehåller ett ämne som finns på kandidatlistan måste tillhandahålla mottagaren av varan (Artikel 33.1) relevant säkerhetsinformation om båda av följande villkor är uppfyllda:

1. Ämnet finns på kandidatlistan

2. Ämnet finns i varor som produceras och eller importeras i en koncentration över 0,1% (vikt/vikt).

Informationen ska lämnas till kunden när varan levereras för första gången efter det att ämnet har inkluderats i kandidatlistan.

Exempel: Ni levererar en produkt som innehåller mer än 0,1% bly. Eftersom bly ligger på kandidatförteckningen sedan juni i år måste ni alltså utan dröjsmål börja att informera era kunder om att produkten som ni levererar innehåller bly. Detta kan t.ex göras via ett separat dokument som ni skickar till kunden.

Om ingen särskild information är nödvändig för att möjliggöra säker användning av varan som innehåller ett ämne på kandidatlistan, t.ex. när exponering kan uteslutas vid alla livscykelsteg i artikeln inklusive när varan blir avfall, måste, som ett minimum, närvaron av ämnet i varan meddelas till mottagarna av varan och att det inkluderats i den senaste versionen av kandidatlistan, vilket är skälet till att kunden informeras.

Notera att det inte finns någon nedre begränsning av mängden av ämnet, vilket innebär att att varan kan vara hur liten som helst, bara det är en vara.

Kravet att informera mottagaren av varan uppstår när ämnet inkluderas i kandidatlistan. Detta krav gäller oavsett om leverantören är medveten om förekomsten av ämnena eller ej. Det är därför i leverantörens intresse att söka information från sina leverantörer eller tillverkare om förekomsten av ämnen som finns på kandidatlistan.

 

Categories:

Tags:

Comments are closed