När andra ljuset brinner
då är Lucia här
hon bjuder oss på kaffe
och bud om julen bär.

Vi kommer varje advent att tända ljus enligt tradition men har även valt att belysa ett av de globala miljömålen för hållbar utveckling. Varje måndag i december presenterar vi ett miljömål som vi på Chemgroup brinner extra för. Vilka är viktigast för dig?


*Mål 15. Ekosystem och Biologisk mångfald – Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Ungefär en tredjedel av vår matkonsumtion är beroende av pollinering, samtidigt ser vi en utveckling där många av våra pollinerande bin och insekter är hotade. Vi på Chemgroup har med hjälp av @Stadskupan utbildat oss i ämnet, vilket även resulterade till att vi idag är stolta ägare av en egen bikupa. Kika gärna på URs kortfilmer som förklarar de 17 globala miljömålen på bara några minuter.

https://urplay.se/program/213691-kjellkoll-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald

Categories:

Tags:

Comments are closed