Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Chemsec står bakom projektet Sin-listan (Substitute It Now!) som ska fungera som ett verktyg för företag som vill arbeta med kemikalier och fasa ut de som är giftiga. I maj uppdaterades listan som nu innehåller 378 ämnen. Dessa har identifierats som särskilt angelägna baserat på kriterier i EU:s kemikalielagstiftning REACH. Tanken med Sin är att de ska snabba på Reach-processen och bereda en snabbare väg mot en gifrfri värld. Sin kan också ses som en fingervisning på vad som komma skall i lagstiftningen. Sin kan vara ett stöd för företag som vill undvika att deras produkter blir framtida miljöskandaler.

I Chemgroups system uppdaterar vi löpande nyheter från Chemsec och SIN-listan. Kontrollera enkelt om du har några kemikalier på listan genom att gå in på startsidan i Chemgroup. Kontakta oss om du vill ha hjälp att hitta miljövänligare alternativ att byta mot.

Categories:

Tags:

Comments are closed