Chemsec står bakom projektet Sin-listan (Substitute It Now!) som ska fungera som ett verktyg för företag som vill arbeta med kemikalier och fasa ut de som är giftiga. I maj uppdaterades listan som nu innehåller 378 ämnen. Dessa har identifierats som särskilt angelägna baserat på kriterier i EU:s kemikalielagstiftning REACH. Tanken med Sin är att de ska snabba på Reach-processen och bereda en snabbare väg mot en gifrfri värld. Sin kan också ses som en fingervisning på vad som komma skall i lagstiftningen. Sin kan vara ett stöd för företag som vill undvika att deras produkter blir framtida miljöskandaler.

I Chemgroups system uppdaterar vi löpande nyheter från Chemsec och SIN-listan. Kontrollera enkelt om du har några kemikalier på listan genom att gå in på startsidan i Chemgroup. Kontakta oss om du vill ha hjälp att hitta miljövänligare alternativ att byta mot.

Categories:

Tags:

Comments are closed