Arbetsmiljöverket har beslutat att omarbeta föreskrifterna för medicinska kontroller. Den nya föreskriften AFS 2019:3 publicerades i […]