Den 5 januari 2021 trädde en ny regel i kraft som gäller rapporteringsplikt till SCIP-databasen. Regeln är ny och finns i Avfallsdirektivet 2008/98/EG. Om du är tillverkare, importör, distributör eller montör och din VARA innehåller något av de drygt 200 ämnen som finns på Kandidatförteckningen i REACH, i en halt av mer än 0,1 viktprocent av varan så omfattas du av SCIP.

Rapporteringen till SCIP-databasen och ECHA ska göras senast inom sex månader från att ämnet hamnat på Kandidatförteckningen.

Syftet med SCIP är att samla information om de varor som innehåller särskilt farliga kemikalier och kunna ha denna information tillgänglig under varans hela livscykel inklusive i avfallsledet.
På så sätt kan avfallsföretag hämta information om vilka varor som inte ska återvinnas samtidigt som det bidrar till en ökad medvetenhet och driver på substitution av farliga kemikalier.

Vill ni veta mer om SCIP och behöver hjälp med rapportering av varor i SCIP-databasen så kontakta oss på Chemgroup, vi hjälper gärna till!

Categories:

Tags:

Comments are closed