Vad menas med M-faktor inom Ekotoxikologi? När används den? Och hur gynnas miljön? Britt-Marie Widheden, miljökemist på Chemgroup Scandinavia AB hjälper till att reda ut begreppen.

Komplexa restriktioner och regelverk för kemikaliehantering kan ibland kännas svårbegripliga. En detalj som berör ekotoxikologi (miljöfarlighet för vattenlevande organismer) är M-faktorn. M-faktorn är en förkortning av multiplikationsfaktorn. Den anges i produkters säkerhetsdatablad i avsnitt 3. Den gäller endast för ämnen som klassas H400 och H410, dvs våra mest miljögiftiga ämnen (Kategori 1). Utifrån CAS-nummer kan M-faktor sökas efter i ECHAs databas, https://echa.europa.eu/sv/home

M-faktorn förstärker miljögiftigheten hos ämnet. I vanliga fall kan gränsen för att få en oklassad lösning vid utspädning gå vid 25% (om produkten är klassad med H400). Det betyder att genom utspädning kan man ganska snabbt minska miljörisken. Det här gäller för ämnen som då har en M-faktor = 1.

Koppardioxid är ett väldigt miljögiftigt ämne som har M-faktor = 100. Om man späder ut koppardioxid blir gränsen för oklassad lösning istället 0,25% koncentration. Det är alltså inte lika lätt att späda bort miljörisken för ett ämne som koppardioxid.

Att samhället och industrin har reducerat tungmetaller (t.ex koppar, Cu) medför en avsevärd förbättring av havsvattenkvalitén. Bottenfärger med koppar och TBT (tributyltenn) är förbjudna men kan fortfarande läcka från äldre båtar. Halten TBT är tyvärr fortfarande höga i vissa hamnar. Ute till havs är utspädningen av dessa miljögifter större och då kan räkor och musslor föröka sig igen som tidigare. I hamnar kan det däremot bli högre koncentrationer av dessa miljögifter.

Tidigare störde koppardioxid räkors fortplantningsförmåga och TBT skadade även musslor och inte bara havstulpaner som var målet. www.havet.nu. Skonsammare metoder utvecklas ständigt.

Andra exempel på miljögifter med hög M-faktor är biocider såsom konserveringsmedel som är vanligt i färg. De kallas ofta BIT (benzisothiazoline). De förekommer i mycket utspädd form, men utgör farligt avfall även i mycket utspädd form.

Med andra ord, ett ämne med hög M-faktor innebär att ämnet är ännu mer miljöfarligt!

Kraven på att skriva ut M-faktorn under avsnitt 3 i säkerhetsdatabladen ökar. Det betyder att du kommer att få se mer av M-faktorn i dina säkerhetsdatablad som innehåller väldigt miljöfarliga ämnen framöver.

Categories:

Tags:

Comments are closed