Kandidatförteckningen har uppdaterats torsdagen den 16 januari 2020 med ytterligare 4 ämnen.

Dessa nya ämnen är följande:
1. Diisohexylftalat
2. 2-benzyl-2-dimetylamino-4-morfolinobutyrofenon
3. 2-metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on
4. PFBS

Vart finns då dessa ämnen?
1. Det första ämnet är inte registrerat hos REACH. Vi har inga kunder som har detta ämne i några av sina kemikalier.

2. Detta ämne används i polymerproduktion och finns i flera UV-färger/tryckfärger. Ämnet är reproduktionsstörande.

3. Detta ämne används också i polymerproduktion och finns i tryckfärger. Ämnet är reproduktionsstörande.

4. PFBS används som ett flamskyddsmedel inom elektronikindustrin och även som katalyst/reaktor vid annan kemframställning. Ämnet är både miljö- och hälsofarligt. Detta ämnet är inte vanligt bland våra kunder i någon kemisk produkt.

Läs mer här: https://echa.europa.eu/sv/-/four-new-substances-added-to-candidate-list

Categories:

Tags:

Comments are closed