Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

När första ljuset brinner
står julens dörr på glänt
och alla människor glädjas
att fira få advent…
Vi kommer varje advent att tända ljus enligt tradition men har även valt att belysa ett av de globala miljömålen för hållbar utveckling. Varje måndag i december presenterar vi ett miljömål som vi på Chemgroup brinner extra för. Vilka är viktigast för dig?

*Mål 3, Hälsa och välbefinnande
Vi hjälper våra kunder att substituera miljö- och hälsofarliga produkter. Vi sprider kunskap om kemiska arbetsmiljörisker. Vi utbildar, riskbedömmer och ger substitutionsförslag för att minska arbetsplatsolyckor kopplat till kemikalier. Kika gärna på URs kortfilmer som förklarar de 17 globala miljömålen på bara några minuter.
https://lnkd.in/dPNca_ch

Categories:

Tags:

Comments are closed