När första ljuset brinner
står julens dörr på glänt
och alla människor glädjas
att fira få advent…
Vi kommer varje advent att tända ljus enligt tradition men har även valt att belysa ett av de globala miljömålen för hållbar utveckling. Varje måndag i december presenterar vi ett miljömål som vi på Chemgroup brinner extra för. Vilka är viktigast för dig?

*Mål 3, Hälsa och välbefinnande
Vi hjälper våra kunder att substituera miljö- och hälsofarliga produkter. Vi sprider kunskap om kemiska arbetsmiljörisker. Vi utbildar, riskbedömmer och ger substitutionsförslag för att minska arbetsplatsolyckor kopplat till kemikalier. Kika gärna på URs kortfilmer som förklarar de 17 globala miljömålen på bara några minuter.
https://lnkd.in/dPNca_ch

Categories:

Tags:

Comments are closed