I en rapport från Kemikalieinspektionen påvisas att det finns stora brister hos återförsäljare av bekämpningsmedel. Trots […]