I en rapport från Kemikalieinspektionen påvisas att det finns stora brister hos återförsäljare av bekämpningsmedel. Trots en omfattande lagstiftning är det många verksamheter som inte följer reglerna.

Det finns krav på både utbildning av egen personal och information till kund när man säljer bekämpningsmedel eller växtskyddsmedel. Dessutom måste produkterna självklart vara korrekt märkta med rätt faropiktogram. Detta är delar som brister. Så många som 63% av de kontrollerade återförsäljarna hade någon form av brist. Varav 15% hade så pass allvarliga brister att de var tvungna att betala en miljösanktionsavgift eller blev anmälda för misstänkt miljöbrott.

Vill du läsa mer hittar du hela rapporten på KEMIs hemsida: KEMI Tillsynsrapport

Vad kan du göra som privatperson när våren kommer och det är dags att odla?

Här följer några snabba råd om växtskyddsmedel från kemikalieinspektionen.

  • Använd i första hand andra metoder för att få en livskraftig och frisk odling.
  • Använd bara växtskyddsmedel när det är nödvändigt.
  • Välj medel med så låga risker som möjligt.
  • Om du vill handla växtskyddsmedel på nätet, kontrollera först att medlet har ett svenskt registreringsnummer. (register finns på KEMIs hemsida)
  • Du får bara använda godkända medel, och följ alltid anvisningarna på etikett och i bruksanvisning. Då blir din användning säker för människors hälsa och för miljön.

Bra länk för tips från KEMI:

Kemikalier i vardagen

Categories:

Tags:

Comments are closed