Den 21 juni i år tillkom 7 ämnen på kandidatförteckningen. Dessa ämnen är följande:

   *Di(grenade och raka C7-C11)alkylftalater
   *Di(grenade C6-C8)alkylftalater
   *2-Etoxietylacetat
   *Hydrazin
   *N-Metylpyrrolidon (NMP)
   *Strontriumkromat (VI)
   *1,2,3-Trikorpropan

De två första används som mjukmedel i PVC-plast. Det tredje ämnet används som lösningsmedel i färg. Hydrazin används för att minska korrosion i vattensystem. NMP används också som lösningsmedel i färg, avfettningsmedel och bilvårdsprodukter. Strontiumkromat används som rostskydd. Koboltdikorid används vid tillverkning av B12 och som fodertillsats. Det har tidigare funnits med på förteckningen men klassas nu även som reproduktionsstörande.

Ämnen på kandidatförteckningen är särskilt farliga och kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och miljön. De kan vara cancerframkallande, skada fortplaningsförmågan, påverka arvsmassan eller vara svårnedbrytbara.

Tänk på att titta igenom era kemikalier för att säkerställa så att era kemikalier inte innehåller något av ovanstående ämne. Är du kund hos Chemgroup så gör systemet kontrollen åt dig. Du ser direkt på din startsida om dina kemikalier innehåller något ämne från kandidatlistan.

Categories:

Tags:

Comments are closed