Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Blykromat är ett cancerframkallande ämne, sk. CMR-ämne. Det är med på kandidatlistan och kommer att fasas ut så småningom.

Trots detta kan man se att blykromat som minskade kraftigt under perioden 1990 till mitten av 2000-talet har börjat öka igen. Man tror att ökningen beror på att det är vanligt i importerade färger. Ökningen de senaste åren har gått från ca 6 ton/år och är nu uppe i 90 ton/år.

Företagen som säljer och använder blykromat är skyldiga att byta ut ämnet mot mindre farliga produkter enligt Miljöbalkens kap 2. Kemikalieinspektionen kommer att påbörja ett tillsynsprojekt under hösten för att kontrollera företag som importerar färger och lacker för att återigen bromsa användningen blykromat.

Categories:

Tags:

Comments are closed