Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Kemikalieinspektionen kommer i september 2011 att besluta om ett förbud mot att använda vissa båtbotten­färger som innehåller höga halter av zinkoxid. Zink är giftigt för vattenlevande organismer. Zinkoxid och de aktuella produkterna är klassificerade som miljöfarliga.

Tillverkare av de aktuella färgerna har skickat in dokumentation som de menar bevisar att färgerna enbart verkar fysikaliskt. KemI menar att företagen inte har styrkt detta och att färgerna också har en kemisk verkan.

Frågan är komplicerad, men KemI anser sig ha rätt. Beslutet går att överklaga. Det betyder att förbuden först kommer att gälla när de vunnit laga kraft, så det kan dröja ett tag.

Categories:

Tags:

Comments are closed