Kemikalieinspektionen kommer i september 2011 att besluta om ett förbud mot att använda vissa båtbotten­färger som […]