Snart är det dags att uppdatera produktanmälan. Har du tidigare gjort produktanmälan ska den årliga uppdateringen på den sk. kvittenslistan göras senast den 28 februari. Det är viktigt att informera även om de produkter som företaget har upphört att föra in eller tillverka under år 2011. Namnbyte och organisationsbyte ska också anmälas.

Har du ej tidigare gjort en produktanmälan är det nyanmälan som gäller.

Anmälningskravet gäller för de kemiska produkter vars statistiska tullnummer står med i bilagan till förordning 2008:245. Observera att handdesinfektionsmedel numera ska anmälas till Kemikalieinspektionen och inte till Läkemedelsverkets kosmetikaregister.

Det är viktigt att lämna in uppgifterna senast den 28 februari för att slippa betala en miljösanktionsavgift.

Categories:

Tags:

Comments are closed