Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4 upphävs och ersätts av den nya föreskriften AFS 2011:19. Detta sker den […]
Förbättringar av vattenkvaliteten i EU kan äventyras av nya former av kemisk förorening. Kommissionen föreslår därför […]
Elever vid en skola i New York har drabbats av Tourettesliknande syndrom. Nu ska miljökämpen Erin […]
Snart är det dags att uppdatera produktanmälan. Har du tidigare gjort produktanmälan ska den årliga uppdateringen […]
Kadmium får inte längre finnas i smycken, plast och svetstråd. Det har EU beslutat. Förbudet trädde i […]
Ämnen som anses som särskilt farliga sätts upp på den så kallade kandidatförteckningen och det är […]