Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4 upphävs och ersätts av den nya föreskriften AFS 2011:19. Detta sker den […]
Förbättringar av vattenkvaliteten i EU kan äventyras av nya former av kemisk förorening. Kommissionen föreslår därför […]
Elever vid en skola i New York har drabbats av Tourettesliknande syndrom. Nu ska miljökämpen Erin […]
Snart är det dags att uppdatera produktanmälan. Har du tidigare gjort produktanmälan ska den årliga uppdateringen […]
Kadmium får inte längre finnas i smycken, plast och svetstråd. Det har EU beslutat. Förbudet trädde i […]
Ämnen som anses som särskilt farliga sätts upp på den så kallade kandidatförteckningen och det är […]