Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4 upphävs och ersätts av den nya föreskriften AFS 2011:19. Detta sker den 1 Juli i år. Samtidigt träder föreskriften Hygieniska Gränsvärden AFS 2011:18 i kraft och ersätter därmed AFS 2005:17 med samma namn.

Detta innebär lite nya funktioner i Chemgroups system. Mer information om detta kommer i ett separat informationsmail till alla våra kunder.

Categories:

Tags:

Comments are closed