EU-parlamentet har röstat igenom ett betänkande om hårdare lagstiftning för hormonstörande ämnen.  Senast 1 juni 2015 ska EU-kommissionen lägga fram ett förslag om att förbjuda eller begränsa användningen av hormonstörande ämnen i människors vardag. Anledningen är att man tydligare har sett kopplingar mellan hormonstörande kemikalier och flera folksjukdomar såsom diabetes, prostatacancer och bröstcancer enligt nya studier från WHO.

Categories:

Tags:

Comments are closed