Under 2012 har Kemikalieinspektionen fortlöpande analyserat hemelektroniska produkter. 12 av 63 produkter innehöll för höga halter bly […]
Vi är väldigt glada över vårt samarbete med Askengren & Co. De är ett konsult- och […]
Trikloretylen och sju kromföreningar har förts upp på bilaga XIV i Reach för tillståndsprövning. Ämnen som […]
Echa, den europeiska kemikaliemyndigheten har föreslagit tio nya ämnen till kandidatförteckningen. Nu ska förslagen behandlas i […]
Det är inte bara i kemikalierna på jobbet som det finns farliga ämnen. Parabener är en […]
EU-parlamentet har röstat igenom ett betänkande om hårdare lagstiftning för hormonstörande ämnen.  Senast 1 juni 2015 […]