Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Under 2012 har Kemikalieinspektionen fortlöpande analyserat hemelektroniska produkter. 12 av 63 produkter innehöll för höga halter bly […]
Vi är väldigt glada över vårt samarbete med Askengren & Co. De är ett konsult- och […]
Trikloretylen och sju kromföreningar har förts upp på bilaga XIV i Reach för tillståndsprövning. Ämnen som […]
Echa, den europeiska kemikaliemyndigheten har föreslagit tio nya ämnen till kandidatförteckningen. Nu ska förslagen behandlas i […]
Det är inte bara i kemikalierna på jobbet som det finns farliga ämnen. Parabener är en […]
EU-parlamentet har röstat igenom ett betänkande om hårdare lagstiftning för hormonstörande ämnen.  Senast 1 juni 2015 […]