Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Trikloretylen och sju kromföreningar har förts upp på bilaga XIV i Reach för tillståndsprövning. Ämnen som finns med på bilaga XIV kräver tillstånd för att få släppas ut på marknaden och användas. Målet är att gradvis ersätta dessa ämnen till förmån för mindre farliga ämnen eller andra tekniker när det är möjligt. När ett ämne förs in på bilaga XIV bestäms även ett datum från vilket ämnet inte får släppas ut på marknaden eller användas utan ett beviljat tillstånd. Ämnen som kommer in på bilaga XIV har tidigare funnits med på kandidatförteckningen.

Categories:

Tags:

Comments are closed