Trikloretylen och sju kromföreningar har förts upp på bilaga XIV i Reach för tillståndsprövning. Ämnen som finns med på bilaga XIV kräver tillstånd för att få släppas ut på marknaden och användas. Målet är att gradvis ersätta dessa ämnen till förmån för mindre farliga ämnen eller andra tekniker när det är möjligt. När ett ämne förs in på bilaga XIV bestäms även ett datum från vilket ämnet inte får släppas ut på marknaden eller användas utan ett beviljat tillstånd. Ämnen som kommer in på bilaga XIV har tidigare funnits med på kandidatförteckningen.

Categories:

Tags:

Comments are closed