LOGO ECHA finalEcha, den europeiska kemikaliemyndigheten har föreslagit tio nya ämnen till kandidatförteckningen. Nu ska förslagen behandlas i Echas medlemsstats kommitté innan de kommer upp på kandidatförteckningen.

Alla ämnen är så kallade SVHC-ämnen. Det betyder att de har allvarliga effekter på människors hälsa eller för miljön. När ett ämne finns med på kandidatförteckningen ställer det krav på både tillverkare, importörer och användare av ämnet. Om ämnet ingår i en vara ska leverantören av varan informera om det. I vissa fall ska företaget också göra en anmälan till Echa.

Föreslagna ämnen är bland annat kadmium och kadmiumoxid. Dipentylftalat (DDP) är en mjukgörare som används i PVC-plast. Pentadekafluoroktansyra (PFOA) är ett ämne som är vanligt i vattenavstötande kläder som fritidsjackor och regnkläder.

Categories:

Tags:

Comments are closed